• چهارشنبه, 9 خرداد 1403
وبملت همه اهداف بالایی تحلیل یکسال قبل را تاچ کرد
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شرکت ها
سامان در مسیر هدف سوم
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شرکت ها
شاخص کل در انتظار یک صعود خوب دیگر
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
فاذر همه اهداف تحلیل را تاچ کرد، اهداف بعدی کجاست؟
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شرکت ها
بررسی شاخص فلزات اساسی در بهترین نقطه و بهترین زمان
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
تحلیل عالی و در نهایت رسیدن به سقف ۹۹ در شاخص فرآورده های نفتی
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
در سال ۱۴۰۲ شاخص بورس چه اهدافی را دنبال می کند؟
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
بررسی شاخص فلزات اساسی در بهترین نقطه و بهترین زمان
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
شاخص فلزات اساسی در انتظار یک صعود خوب
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
شاخص کل در انتظار برگشت و حرکت به سمت اهداف سوم و چهارم
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع

صفحه 1 از 16