• یک‌شنبه, 7 خرداد 1402
فاذر همه اهداف تحلیل را تاچ کرد، اهداف بعدی کجاست؟
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شرکت ها
بررسی شاخص فلزات اساسی در بهترین نقطه و بهترین زمان
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
تحلیل عالی و در نهایت رسیدن به سقف ۹۹ در شاخص فرآورده های نفتی
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
در سال ۱۴۰۲ شاخص بورس چه اهدافی را دنبال می کند؟
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
بررسی شاخص فلزات اساسی در بهترین نقطه و بهترین زمان
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
شاخص فلزات اساسی در انتظار یک صعود خوب
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
شاخص کل در انتظار برگشت و حرکت به سمت اهداف سوم و چهارم
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال صنایع
وبانک دو هدف را تاچ کرد
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شرکت ها
سیدکو طبق سناریو دوم پیش رفت و یک صعود عالی ثبت شد
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شرکت ها
وبملت طبق تحلیل هدف اول تاچ شد
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شرکت ها

صفحه 1 از 16