• چهارشنبه, 27 تیر 1403

بررسی تکنیکالی شاخص کل با سناریوهای مختلف

 

✳️شاهد واکنش به ۱۴۲۰۰۰۰ واحد بودیم.
برای یک صعود خوب شاخص باید بالای ۱۴۹۰۰۰۰ تثبیت شود.
که برای آن دو سناریو می توانیم داشته باشیم:

 

✅سناریو اول صعود تا خط چین قرمز اول یعنی حوالی ۱۴۵۷۰۰۰ واحد و مجددا اصلاح تا محدوده دو خط قرمز ممتد پایین و بعد از آن می توان انتظار یک حرکت صعودی خوب و شکست خط چین قرمز دوم و حرکت به سمت دو خط چین بنفش بالا حوالی ۱۷۶۳۰۰۰_۱۸۱۶۰۰۰ داشته باشیم.

 

✅سناریو دوم این است که حرکت فعلی شاخص بتواند از ۱۴۹۰۰۰۰ یعنی خط چین قرمز دوم عبور کند و تا حوالی ۱۵۴۰۰۰۰ واحد رفته و اصلاح کوتاهی به سمت ۱۴۹۰۰۰۰ داشته باشد و بعد از آن حرکت به سمت دو خط چین بنفش بالایی داشته باشد.

روند میان مدتی شاخص را دو خط ممتد قرمز پایین و خط ممتد قرمز بالا مشخص میکنند که بعد از شکست هرکدام تحلیل بروزرسانی خواهد شد.

 

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه