• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها هر سهم سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8,246 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 6,695 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد - سينادارو و هلدينگ غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 13,185 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 10,959 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وخارزم 11,999 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 43 درصد می باشد.

 

 


 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه