• چهارشنبه, 27 تیر 1403

آخرین نرخ قیمت اوره فوب خلیج فارس

نرخ قرارداد فیوچر اوره ماه آگوست در حوالی 490 دلار

نرخ قرارداد فیوچر اوره ماه آگوست  ۲۰۲۱  که نزدیکترین قرارداد, به قراردادهای نقدی میباشد، در سطوح  نزدیک 484.5 دلار در حال معامله است.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه