• چهارشنبه, 9 خرداد 1403
سال 1401
تحلیل های ویژه

سال 1401

برآورد سود هر سهم پتروشیمی زاگرس در دو سناریو
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها
تحلیل های ویژه
شرکت ملی مس چه میزان سود برای سال 1400 می سازد؟
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها
تحلیل های ویژه

شرکت ملی مس چه میزان سود برای سال 1400 می سازد؟

تحلیل حساسیت سود هر سهم فملی بعد از ارائه گزارش 6 ماهه

نگاهی به سود هر سهم شرکت کالسیمین (فاسمین)
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها
تحلیل های ویژه

نگاهی به سود هر سهم شرکت کالسیمین (فاسمین)

فاسمین در حال حاضر حدود 100 میلیون صف خرید دارد. نگاهی به سود سازی این نماد نشان می دهد ...

تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی شیراز برای سال مالی 1400
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها
پیشنهاد های ویژه پارسیس تحلیل
تحلیل های ویژه
تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی قائد بصیر برای سال مالی 1400
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها
پیشنهاد های ویژه پارسیس تحلیل
تحلیل های ویژه
تعرفه تبلیغات پارسیس تحلیل
ویژه مخاطبین حقوقی
تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی غدیر برای سال مالی 1400
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها
تحلیل های ویژه
تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی تندگویان برای سال مالی 1400
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها
تحلیل های ویژه

تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی تندگویان برای سال مالی 1400

گزارش ویژه: این گزارش در تاریخ 24 شهریور برای کاربران ویژه سایت منتشر شده است.

تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی فناوران برای سال مالی 1400
تحلیل های ویژه
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شرکت ها

صفحه 1 از 2