• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

شرکت ملی مس چه میزان سود برای سال 1400 می سازد؟

تحلیل حساسیت سود هر سهم فملی با فرض فروش 140 هزار تن کاتد در نیمه دوم سال 1400

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه