• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

نگاهی به سود هر سهم شرکت کالسیمین (فاسمین)

نگاهی به سود هر سهم فاسمین

فاسمین به صورت نرمال سالی 35 هزار تن فروش دارد که مطابق با جدول فوق، تحلیل حساسیت سود هر سهم قابل مشاهده است. اما نکته مهم دیگر در مورد این سهم این سات که بیش از 32 هزار تن موجودی نیز در این شرکت وجود دارد که در صورت فروش آن حدود 300 تا 350 تومن به ازای هر سهم سود سازی خواهد کرد که البته به دلیل اینکه مستمر نیست ، پی بر ای یک واحدی می گیرد.

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه