• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7,655 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,636 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد - پتروشيمي فن آوران و سينادارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 14,672 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 12,149 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وخارزم 12,158 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 33 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه