• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها هر سهم سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7,365 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,664 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک پاسارگاد - بانک صادرات ايران - پتروشيمي فن آوران و هلدينگ غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 11,584 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 9,264 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وخارزم 10,581 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 45 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه