• چهارشنبه, 27 تیر 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری غدیر - وغدیر

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 200124 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 192606 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 51245 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 29202 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 33939 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 65 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه