• چهارشنبه, 27 تیر 1403

بررسی خالص ارزش داراییها NAV هر سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم  در روش اول در محدوده 72 درصد و در روش دوم در محدوده 47 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه