• چهارشنبه, 27 تیر 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - گوهران

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,779 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,023 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - فولاد مبارکه اصفهان - سرمايه گذاري دارويي تامين و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 103 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ -10 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 3,457 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 98 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه