• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7865 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7640 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسيمين - فرآوري مواد معدني ايران - ملي سرب و روي ايران و صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6742 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 6568 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی 15342 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 39 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه