• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری پویا - وپویا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,280 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 863 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي برکت - تامين سرمايه امين - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 178 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 64 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 3,615 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 99 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه