• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 57424 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 51103 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - مس شهيد باهنر و هلدينگ توسعه معادن و فلزات.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40881 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39634 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 14803 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 57 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه