• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری رنا - ورنا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,592 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,368 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 990 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 857 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ورنا 9,338 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 70 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه