• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری پویا - وپویا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,675 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,274 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:تامين سرمايه امين - گروه دارويي برکت (حق تقدم) - گروه دارويي برکت و هلدينگ غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 445 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 18 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 3,957 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 90 درصد می باشد.
 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه