• چهارشنبه, 27 تیر 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری پویا - وپویا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,541 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,195 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:تامين سرمايه امين - گروه دارويي برکت - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير و هلدينگ غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 428 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 26 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 3,766 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 85 درصد می باشد.
 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه