• چهارشنبه, 15 آذر 1402

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - تاپیکو

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 156,330 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 141,990 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - پتروشيمي مارون - پتروشيمي نوري و پتروشيمي جم.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 78,664 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 71,932 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاپیکو 22,664 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 74 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه