• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری پویا - وپویا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,729 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,361 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:تامين سرمايه امين - گروه دارويي برکت (حق تقدم) - گروه دارويي برکت و بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 325 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 24 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 3,935 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 83 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه