• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم شرکت صندوق بازنشستگي کشوري-وصندوق

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 90207 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 81032 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - پالايش نفت اصفهان - نفت ايرانول و پتروشيمي نوري.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 30304 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 27390 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وصندوق 29323 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 75 درصد می باشد.

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه