• چهارشنبه, 9 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سیمان فارس خوزستان - سفارس

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 23827 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 22812 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان ابيک - سيمان فارس نو - سيمان خوزستان و سيمان فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 274 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 231 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 44516 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 88 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه