• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 14529 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 14312 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسيمين - ملي سرب و روي ايران - فرآوري مواد معدني ايران و صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 7596 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 7422 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی 94548 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 42 درصد می باشد.

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه