• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری پویا - وپویا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,193 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,081 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:تامين سرمايه امين - گروه دارويي برکت - تامين سرمايه امين (حق تقدم) و هلدينگ غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 257 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 36 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 5,111 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 69 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه