• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری سرمايه گذاري سیمان تامين - سیتا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 13,871 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 13,155 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس و خوزستان - سيمان اروميه - سيمان صوفيان و سيمان ساوه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,518 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 6,055 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیتا 19,235 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 59 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

1 دیدگاه (1 دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه