• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها هر سهم گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان - (پترول)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 16,508 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 15,044 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي لردگان - پتروشيمي جم - صنايع پتروشيمي کرمانشاه و پتروشيمي ممسني.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 17,981 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 16,023 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #پترول 6,251 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 60 درصد می باشد.

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

3 دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه