• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6,540 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 4,153 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک صادرات ايران - سينادارو - بانک پاسارگاد و پتروشيمي پرديس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 11,962 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8,607 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وخارزم 10,457 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 39 درصد می باشد.
 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه