• شنبه, 26 خرداد 1403

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,123 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 6,711 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد - سينادارو و پتروشيمي فن آوران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 12,870 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 10,076 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وخارزم 11,828 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 44 درصد می باشد.

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه