• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

وغدیر تارگت ۱۸۰۰ تومانی را تاچ کرد

تارگت ۱۸۰۰ تومانی تاچ شد✅

در تحلیل ۲۸ اردیبهشت گفتیم محدوده دو خط چین‌ قرمز که قبلا نیز بعنوان حمایت قوی در نظر داشتیم همچنان معتبر است و پس از شکست ۱۳۸۰ در این نماد هدف ۱۸۱۲ برای این نماد در نظر داریم
امروز این هدف تاچ شد✅
در صورت تثبیت بالای این محدوده هدف خط چین بنفش را برای میان مدت در نظر داریم

۴ دیماه ۱۴۰۱ 🍃🍃🍃

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه