• چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403

فاذر همه اهداف تحلیل را تاچ کرد، اهداف بعدی کجاست؟

#فاذر
همه اهداف بالایی تحلیل قبل در این نماد تاچ شدند، اهداف بعدی کجاست؟

✍️پنج هدف بالایی برای این نماد داشتیم که به زیبایی تاچ شدند و به سقف ۹۹ نزدیک میشود✅

✍️در حال حاضر ۳ هدف بالایی برای این نماد در نظر داریم و دو مقاومت نسبتا مهم

۸ فروردین ۱۴۰۲ 🍃🍃🍃

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه