• چهارشنبه, 9 خرداد 1403

شاخص کل در انتظار برگشت و حرکت به سمت اهداف سوم و چهارم

#شاخص_کل

در انتظار برگشت و حرکت به سمت اهداف سوم و چهارم

✍️بدون تثبیت زیر خط قرمز ممتد پایین برگشت و دو هدف بالایی نیز تاچ شد
یعنی اهداف خط چین های بنفش ۱۵۱۹ و ۱۵۷۸

✍️تا حوالی ۱۶۸۰ صعود داشت و مجددا اصلاحی شد

✍️در حال حاضر محدوده دو خط چین قرمز قابل بررسی می باشد به هدف دو خط چین بنفش سوم و چهارم یعنی ۱۷۶۳ و ۱۸۱۶

تحلیل را دنبال میکنیم...

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه