• چهارشنبه, 9 خرداد 1403

تاچ شدن همه اهدافی که در تحلیل های قبل شاخص فرآورده های نفتی داشتیم

تاچ شدن همه اهدافی که در تحلیل های قبل داشتیم✅

بروزرسانی تحلیل شهریور ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱

✍️شهریور ۱۴۰۰ گفتیم محدوده مناسب جهت ورود به این گروه دو خط چین قرمز ۴.۱_۴.۴ باشد.
✍️همانطور که مشاهده میفرمایید قیمت در نهایت به این محدوده(آبی رنگ)آمده مدتی در این محدوده نوسان داشته و در نهایت به سمت اهداف بالایی حرکت کرده است.
✍️هدف اول و دوم تاچ شده و مجددا اصلاحی، در تحلیل شهریور ۱۴۰۱ گفتیم بعد از تاچ شدن دو هدف انتظار برگشت از محدوده سبز رنگ داریم که به زیبایی به این محدوده واکنش داد و برگشت و به سمت اهداف سوم و چهارم حرکت کرده و این اهداف نیز تاچ شدند.
در آینده مجددا این شاخص را بررسی میکنیم

۱۱ دیماه ۱۴۰۱ 🍃🍃🍃

به اشتراک گذاری این مطلب!

دیدگاه ( دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه