• شنبه, 9 مهر 1401

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری رنا - ورنا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7,436 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,763 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و بورس انرژي ايران (بورس انرژي).

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 714 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 581 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ورنا 7,141 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 86 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

0 دیدگاه (0 دیدگاه در صف انتظار)

    ارسال دیدگاه